Friday, 13 April 2012

Bahasa Melayu Tahun Lima


Kata Pemeri

Kesilapan Penggunaan adalah dan ialah

Kata pemeri ialah dan adalah merupakan kata tugas yang tergolong sebagai kata prafrasa. Kata pemeri ialah digunakan untuk menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama, manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh-contoh yang dapat dilihat daripada penggunaan kedua-dua kata pemeri ini adalah seperti berikut :

1). Kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah
Contoh:

     a.  Anak adalah anugerah Allah. (Salah)
          Anak ialah anugerah Allah. (Betul)

     b.  Pak Mat adalah orang yang pertama menerpka kawasan itu. (Salah)
          Pak Mat ialah orang yang pertama meneroka kawasan itu. (Betul)

     
     c.  Matlamat AMAN adalah pembinaan masyarakat sejahtera. (Salah)
          Matlamat AMAN ialah pembinaan masyarakat sejahtera. (Betul2) Kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah
Contoh:

     a.  Majalah ini ialah untuk kaum wanita sahaja. (Salah)
          Majalah ini adalah untuk kaum wanita sahaja. (Betul)


     b.  Persembahan itu ialah baik. (Salah)
          Persembahan itu adalah baik. (Betul)


3) Kesilapan penggunaan kata adalah di hadapan kata kerja.


Contoh:
     a. Matlamat utama syarikat ini adalah membantu para golongan muda. (Salah )
         Matlamat utama syarikat ini adalah untuk membantu para golongan muda. (Betul)

    
     b. Usaha yang dijalankan adalah menerbitkan risalah. (Salah )
          Usaha yang dijalankan adalah dengan menerbitkan risalah. (Betul)


4) Kesilapan penggunaan kata adalah pada awal ayat.
Contoh:


      a. Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa... (Salah )
          Adalah dimaklumkan bahawa... (betul )

     
5) Kesilapan penggunaan kata adalah dan kata kerja
Contoh:
      a. Keputusan ini diambil adalah berdasarkan... (Salah)
          Keputusan ini diambil berdasarkan... (Betul)


      b. Para pelajar adalah dipelawa memohon... (Salah)
          Para pelajar dipelawa memohon... (Betul)


Kesimpulannya, Kata pemeri adalah hanya boleh diikuti oleh kata sendi nama dan kata adjektif yang bersifat huraian sahaja, manakala kata pemeri ialah hanya boleh diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Sebaliknya, kata kerja atau frasa kerja tidak perlu didahului oleh kata pemeri, sama ada ialah atau adalah.

3 comments:

  1. Bahan yabg menarik... penggunaannya mengelirukan tetapi jika banyak latihan pasti ok

    ReplyDelete
  2. Nampak menarik boleh perbaikim lagi.masih ada masa.Semoga berjaya!

    ReplyDelete
  3. Nampak menarik,cuba teruskan usaha supaya lebih baik daripada sekarang.Semoga berjaya!

    ReplyDelete